WULFENITE

£110.00

Jianshan Mine, Ruoqiang Co, Bayin’gholin Autonomous Prefecture, Xinjian, China

Availability: In stock

SKU: W012 Category: Tags: , ,

Locality
Jianshan Mine, Ruoqiang Co, Bayin’gholin Autonomous Prefecture, Xinjian, China

Weight 92 g
Dimensions 7.1 × 3.3 × 5.1 cm