PLUMBOGUMMITE PSEUDOMORPH PYROMORPHITE

£40.00

Yangshuo Mine, Yangshuo Co., Guilin, Guangxi, China

Availability: In stock

Locality
Yangshuo Mine, Yangshuo Co., Guilin, Guangxi, China

Weight 6 g
Dimensions 1.4 × 1.2 × 2.8 cm